Parkeren / halen en brengen

In verband met beperkte parkeer-gelegenheid wordt verzocht zo veel mogelijk met de fiets te komen.

beeld: Leen Steenvoorde

Fiets

Aanrijden via Ludenlaan en Woestduinlaan. Fietsen worden geparkeerd op het grasveld hoek Woestduinlaan Ludenlaan.

Auto - Kiss & ride

Aanrijden via Oude Arnhemse Bovenweg/Woestduinlaan. Alleen voor halen en brengen en direct doorrijden! Er kan kortstondig gestopt worden ter hoogte van de Mariniersweg.

Op woensdag en donderdag wordt de Woestduinlaan bij het uitlopen van de 10km tijdelijk afgesloten voor auto's. Ouders die op dat moment deelnemers voor de 5km willen brengen dienen rekening te houden met enige vertraging!

Auto - parkeren

Aanrijden via de Oude Arnhemse Bovenweg. Alleen voor parkeren, niet voor halen en brengen! In eerste instantie kan geparkeerd worden op het parkeerterrein van de Mariniers aan de Stamerweg. Dit terrein heeft beperkte capaciteit. Bij vol wordt doorverwezen naar de Stamerweg ten noorden van de Oude Arnhemse Bovenweg.