Parkeren / halen en brengen

In verband met beperkte parkeergelegenheid wordt verzocht zo veel mogelijk met de fiets te komen.

beeld: Leen Steenvoorde

Fiets

De meest veilige route voor fietsers is Beaufortweg, Hoogsteeg, Bloemengaard

Bestuurders van auto's wordt gevraagd deze route te mijden, omwille van de veiligheid en overlast in de woonwijk

Auto - Kiss & ride

Aanrijden via Beaufortweg en Wijngaardsteeg

Auto - parkeren

Het aantal parkeerplaatsen bij de sportcomplex Steinheim is beperkt


Inrichting ijsbaan e.o.


220604 - inrichting ijsbaan 2022.docx