Calamiteitenplan

Calamiteitenplan Doornse Avondvierdaagse

beeld: Leen Steenvoorde

In het kort:

  1. Stel voor groepen een contactpersoon aan die achterblijft

  2. Draag zorg voor contact via de mobiele telefoon tussen groepsleiders en contactpersoon

  3. Zorg dat de contactpersoon snel in het startbureau aanwezig kan zijn voor het verkrijgen van informatie.

  4. Stel een telefooncirkel in van bijvoorbeeld ouders die eventueel gestrande groepen kunnen ophalen.

Het calamiteitennummer van de organisatie van de Avondvierdaagse Doorn is 06 43602786

Tijdens de Doornse Avondvierdaagse kan het noodzakelijk zijn om bij het vermoeden van komend of het plotseling optreden van noodweer, natuurbrand of andere calamiteiten de route te verleggen of de tocht vroegtijdig te beëindigen. Dit calamiteitenplan bevat afspraken hoe organisatie en groepsleiding met elkaar kunnen komen tot adequaat handelen. Ondanks dit calamiteitenplan blijft de leiding van de groep altijd verantwoordelijk voor het handelen.