Medailles

beeld: Leen Steenvoorde

Iedere ingeschreven deelnemer

ontvangt een medaille. Groepen ontvangen een medaille voor elke deelnemer. De sets worden op donderdagavond uitgegeven aan de contactpersoon van de groep.

De medailles voor de individuele deelnemers worden op vrijdagavond uitgereikt.

Deelnemers ingeschreven als begeleider en niet als deelnemer ontvangen geen medaille.

Ruilen en kopen/ bestellen van medailles

Via de website onder individueel inschrijven of op vrijdagavond bij het startbureau bij de start

Een extra medaille of nummerplaatje kost € 3,-