Medailles

beeld: Leen Steenvoorde

Medailles

Iedereen die 4 avonden mee loopt ontvangt een medaille. Groepen ontvangen de verzameling opgegeven medailles inclusief pakbon/ruilformulier op donderdagavond.

De medailles voor de individuele deelnemers worden op vrijdagavond uitgereikt.

Groepsbegeleiders die vier avonden meelopen hebben recht op een medaille. Vul in het groepsinschrijfformulier een 'nul' in als geen medaille gewenst is.


Kopen van medailles

Groepen kunnen via het groepsinschrijfformulier medailles bestellen.

Individuele lopers kunnen ingeval van kwijtgeraakte medailles of nummerplaatjes tot dinsdag voor de start bestellen. Zie hiervoor  Inschrijven individueel 


Ruilen van medailles

Zolang de voorraad strekt kan in het Startbureau op vrijdag voor de start geruild worden. Neem de te ruilen medailles mee. Er wordt uitsluitend 1 op 1 geruild. Groepen moeten hiervoor het ruilformulier die bij het aanleveren van de medailles is geleverd invullen en aanleveren.

In geval de gewenste medaille niet in voorraad is wordt de te ruilen medaille ingenomen en de nieuwe medaille zo spoedig mogelijk nageleverd.