Medailles

beeld: Leen Steenvoorde

Iedere ingeschreven deelnemer

ontvangt een medaille. Groepen ontvangen een medaille voor iedere deelnemer. De sets worden op donderdagavond uitgegeven aan de contactpersoon van de groep.

De medailles voor de individuele deelnemers worden op vrijdagavond uitgereikt.

Ruilen en kopen van medailles

vrijdagavond bij het startbureau bij de start

Een extra medaille of nummerplaatje kost € 2,50.